Podmínky pronájmu karavanu

Co musíte splňovat:

 1. Předložit řidičský průkaz a dva platné doklady totožnosti (OP, PAS)
 2. Řidičský průkaz skupiny B. Při překročení celkové hmotnosti soupravy 3,5t je nutný řidičský průkaz skupiny BE
 3. Věk min. 22 let a alespoň 2 roky praxe v řízení motorových vozidel
 4. Odpovídající nosnost tažného zařízení
 5. Zaplacení zálohy, kauce a nájemného dle daných podmínek

Předání a vrácení karavanu:

 1. Místo a čas předání dle dohody s pronajímatelem. Pokud zákazník nedodrží sjednanou dobu vrácení karavanu bez předchozí telefonické domluvy, platí pokutu 2000,- za každých 24 hodin.
 2. Karavan musí být při vrácení vždy čistý tak, jak jste si ho zapůjčili. WC a odpadní nádrž musí být prázdná a 2x vypláchnutá.
 3. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje
 4. Vnější mytí karavanu je v ceně půjčovného
 5. Doba předání je cca 60 min.
 6. Nájemce obdrží spolu se zaškolením manuál k používání vybavení.

Platební podmínky:

 1. Nájemné se platí předem
 2. Po rezervaci požadujeme zaplacení 30% nájemného do 5-ti dnů vzhledem k blokaci rezervovaného termínu
 3. Doplatek nájemného je splatný nejpozději v den převzetí
 4. Nájemce v den převzetí karavanu skládá vratnou kauci 10.000 Kč (jen hotovost) na pokrytí škod, které nájemce případně způsobí

Storno poplatky:

 1. 60 dní před termínem zapůjčení poplatek ve výši 10 % z nájmu
 2. 30 dní před termínem zapůjčení poplatek ve výši 30 % z nájmu
 3. 14 dní před termínem zapůjčení poplatek 50 % z nájmu
 4. 7 dní před termínem zapůjčení poplatek 80 % z nájmu
 5. 48h až do dne zapůjčení 100% z nájmu
 6. Při předčasném ukončení pronájmu se nájem nevrací

Nájemné zahrnuje:

 1. Lůžkoviny včetně povlečení
 2. vybavení kuchyňky
 3. kempink vybavení a doplňky (např.předstan, kempový nábytek, koberec před karavan, přídavná zrcátka, nájezdové klíny, nářadí, měnič napětí atd.)
 4. 2PB lahve
 5. chemikálie do WC
 6. kempové kabely (přepojka+redukce)
 7. kempingový gril

Sankce a poplatky:

 1. Za vrácení znečištěného karavanu bude vybrán poplatek:
  1. Slabé znečištění – 1.000 Kč
  2. Silné znečištění a to i na vnějšku (barvy, oleje, asfalt, lepidlo, atd.) – 5.000 Kč, nebo až výše škody.
 2. Za ztrátu technického průkazu, kartičky pojištění je vybírán poplatek 2.000 Kč

Další podmínky:

 1. Půjčení karavanu již od jednoho dne
 2. Na zapůjčeném karavanu NESMÍ být prováděny žádné úpravy! (polepování, vrtání, šroubování, atd.)
 3. Karavan je plně zařízen. Nájemce se zavazuje veškeré toto zařízení před navrácením uvézt po původního stavu, tzn.nádobí musí být umyté, uklizené ve skříňkách na svém místě. To se týká i ostatních věcí, jako je kempingový nábytek, předstan, koberec předstanu. Koberec by měl být vyčištěn a vysušen (když to počasí dovolí).
 4. Nezapomínejte VŽDY vypínat plynové i elektrické spotřebiče!
 5. Před jízdou VŽDY zkontrolujte, zda jsou všechny skříně, dveře zamknuty na zámek, aby nedošlo k rozbití vnitřního vybavení při jízdě.
 6. Před jízdou také zkontrolujte karavan zvnějšku – zavření, zamčení dvířek, zajištění stabilizačních nožiček, zajištění držáků kol, atd…
 7. V karavanu je zakázán pobyt psů, koček a jiných zvířat.
 8. V karavanu je zakázáno kouření, zapalování svíčky a jiné hořlavé věci, které by způsobily jeho poškození.
 9. V karavanu je zakázáno převážet kola, lyže a jiné věci, které by způsobily poškození interiéru.

Pojištění:

 1. Karavan je po celou dobu pronájmu havarijně pojištěn
 2. Spoluúčast pronajímatele činí 10%, nejméně však 10.000 Kč. Ve stejném rozsahu bude sjednána spoluúčast s nájemcem
 3. Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.
 4. Dojde-li k pojistné události a výše škody bude činit do 10 000 kč (povinná kauce) vyrovnání mezi nájemcem a pronajímatelem proběhne po ukončení pojistné události a proplacení škody. To samé platí v opačném případě, bude-li škoda vyšší než 10 000 kč, nájemce uhradí doplatek pronajímateli až po vyřízení případu pojišťovnou.
 5. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.

Havárie a poruchy:

 1. Při havárii, či jakékoliv poruše vzniká nájemci povinnost tuto skutečnost nahlásit pronajímateli
 2. Při jakékoliv nehodě, či neoprávněném vniknutí do karavanu musí nájemce přivolat policii a požadovat zápis pro pojišťovnu.
 3. Nájemce v těchto případech vždy udělá fotodokumentaci
 4. V případě nehody si nájemce vyžádá identifikační údaje od viníka, či poškozeného
 5. Jestliže bude nájemce nakupovat nějaký náhradní díl k opravě poruchy, či někde bude nechávat karavan opravovat, vždy je třeba toto konzultovat s pronajímatelem. Na vše je třeba si nechat vystavit doklad pro případné proplacení pronajímatelem.
Cesta karavanem je splněním vašich svobodných snů!
Tvorba webu Unigena